تماس با ما

مدیریت:

تلفن: 91026056-021       داخلی 5

 33641055- 023

همراه: 09102878571 

ایمیل: satrap.ma@gmail.com


فروش:

تلفن: 91026056-021       داخلی  1

        33641055- 023

همراه09125322179 

ایمیل: sigma.marketting@gmail.com


ارتباط با مشتری (پیشنهاد- انتقاد- شکایات)

تلفن: 91026056-021       داخلی  5

ایمیل: satrap.ma@gmail.com


امور مالی:

تلفن: 91026056-021       داخلی  3

همراه: 09125322156

ایمیل: satrap.ma@gmail.com


آدرس : سمنان مهدیشهر شهرک صنعتی خیابان نواوری بلوک نساجی قطعه 89

 

 

 

ضمیمه پرونده
captcha